Αγαπητοί Συμπολίτες,

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 εκδηλώθηκε σεισμός σε περιοχές της Κρήτης και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ηρακλείου. Προκειμένου να διασφαλισθούν η αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν και η στήριξη των πληγέντων, προωθήθηκε μια σειρά μέτρων με το Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ 181 Α΄) άρθρα εξηκοστό δεύτερο και επόμενα.

Με τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζονται οι δυσμενείς συνέπειες σε ιδιοκτήτες ακινήτων, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν προκύψει λόγω του σεισμού, με στόχο την άμεση ενίσχυση όσων έχουν πληγεί και την επαναφορά των περιοχών σε συνθήκες κανονικότητας. Τα μέτρα που προβλέπονται από το ν. 4839/2021 εξειδικεύονται με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες εκδίδονται κατά την πρόβλεψη και εξουσιοδότηση του νόμου.

Είναι ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται έγκαιρα και υπεύθυνα για το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διαμορφώνεται με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού και για το λόγο αυτό συντάσσεται αυτός ο οδηγός νομοθεσίας.

Ο οδηγός θα ενημερώνεται, άμεσα με τις νεότερες κανονιστικές πράξεις που θα εκδίδονται από την πολιτεία για να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών.

Ηράκλειο 24/10/2021

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Διοίκησης & Οργάνωσης

 Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

·  Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181)

Άρθρα εξηκοστό δεύτερο – εξηκοστό έβδομο

·  Ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄66)

Άρθρα 4-24

·  ΠΥΣ 38/4-10-2021 (ΦΕΚ 184/ΤΑ΄/ 5-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 978/ 5-10-2021

(ΦΕΚ 4618/ΤΒ΄/ 6-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 979/ 5-10-2021

(ΦΕΚ 4619/ΤΒ΄/ 6-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 980/ 5-10-2021

(ΦΕΚ 4620/ΤΒ΄/ 6-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325 / 6-10-2021

(ΦΕΚ 4646/ΤΒ΄/ 7-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325 / 13-10-2021

(ΦΕΚ 4740/ ΤΒ΄/ 13-10-2021)

·  ΥΑ  Αριθμ. Α 1227/ 7-10-2021

(ΦΕΚ 4682/ΤΒ΄/ 11-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021/ 23-6-2021

(ΦΕΚ 2670/ΤΒ΄/ 23-06-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/ 21-10-2021

(ΦΕΚ 4882/ΤΒ΄/ 21-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 999/ 22-10-2021

(ΦΕΚ 4911/ΤΒ΄/ 22-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 1000/ 22-10-2021

(ΦΕΚ 4912/ΤΒ΄/ 22-10-2021)

·  ΚΥΑ  Αριθμ. ΓΔΟΥ 998/ 22-10-2021

(ΦΕΚ 4918/ΤΒ΄/ 22-10-2021)

· ΥΑ  Αριθμ. 133455 ΕΞ 2021/26-10-2021

(ΦΕΚ 5029/ΤΒ΄/ 30-10-2021).

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ