Το "Εργαστήριο Φύλου" του Πανεπ. Κρήτης ενημέρωσε Ευρωπαίους φοιτητές για την ισότητα των 2 φύλων

Το Εργαστήριο Φύλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020» που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υποδέχτηκε ομάδα 35 μαθητριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ERASMUS 5Gs4STEM: guiding girls to STEM for grappling gender gap» και τις/τους εκπαιδευτικούς που τις συνοδεύουν.  Οι μαθήτριες προέρχονται από χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Ελλάδα και η επίσκεψή τους συντονίζεται από το 2ο Λύκειο Χανίων.

   

Οι μαθήτριες συμμετείχαν σε βιωματικό εργαστήριο στο οποίο αναδείχτηκαν και συζητήθηκαν τα έμφυλα στερεότυπα που δομούν την επιστήμη και επηρεάζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτή, ειδικότερα σε τομείς όπως τα μαθηματικά, η μηχανική και η τεχνολογία. Επίσης, δόθηκε έμφαση στο ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

   

Η παραπάνω πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και μαθητριών σε θέματα έμφυλων διακρίσεων και στερεότυπων και ενίσχυσης της συμμετοχής των κοριτσιών στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ