Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφ. Κρήτης

Υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και αποφάσισε την σύσταση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.  

Πρόεδρος ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης. 

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι: Σκουλάς Νικόλαος, Χανιωτάκη Μυλωνάκη Μαρία, Γύπαρης Κων/νος, Δοξαστάκης Ζαχαρίας, Παπαδεράκης Αντώνιος, Αλεξάκης Γεώργιος, Κουρουπάκης Αναστάσιος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Μανούσακας Ιωάννης, ΚουκλινόςΑνδρέας, Κονταξάκης Γεώργιος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Ματαλλιωτάκης Γεώργιος. 

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Μηλάκη Γεωργία, Τζεδάκης Σταύρος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Κώτσογλου Κυριάκος, Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Παρασύρης Ιωάννης, Τσιφετάκης Γεώργιος, Ζάχαρης Ευάγγελος, Μερωνιανάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γεώργιος, Συντυχάκης Εμμανουήλ και Καλλέργης Νικόλαος.

Στην εν λόγω επιτροπή το Περιφερειακό Συμβούλιο μεταβίβασε την αρμοδιότητα για την διενέργεια διαβουλεύσεων και γνωμοδοτήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86: «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τη γνωμοδότηση επί των Στρατηγικών μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης, η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για την επεξεργασία θέσεων και την υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη. 

Η μεταβίβαση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, γίνεται  λόγω του μεγάλου αριθμού των υποβληθεισών Μ.Π.Ε. από όλη την περιφέρεια Κρήτης. Η λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία, με την έγκαιρη εξυπηρέτηση των επενδυτών για μεγάλο αριθμό γνωμοδοτήσεων. 

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν επίσης: 

1.​Η μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για τη διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Επαρχιακής οδού 49: Νέο Χωριό – Φρες – Βρύσες δια Μαχαιρών – Ραμνής, Μελιδονίου, Προμονίων, Τζιτζιφέ και Βαφέως παρακαμπτήριος εθνικής οδού Χανίων – Ρεθύμνου, πλησίον του οικισμού “Μαχαιροί”.

2.​Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στην επαρχιακή οδό Xανιά- Φουρνέ – Ομαλός διά Λάκκων, θέση μελέτης 38, στο πλαίσιο του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμων Χανίων και Πλατανιά».

3.​Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στην επαρχιακή οδό Χανιά – Αλικιανός – Σούγια πλησίον του ορίου οικισμού Πρασσέ, θέση μελέτης 34, στο πλαίσιο του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και αντιμετώπιση καθιζήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμων Χανίων και Πλατανιά».

4.​Η επέκταση της διάρκειας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «DTRAIN» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA202-062997 και επέκταση της διάρκειας της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ