Δημοσιεύθηκε ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο χάρτης της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αναθεώρηση το 2024.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθώς και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης (μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση εκφρασμένο ως ποσοστό συγκεκριμένων επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη δύναται να λάβουν περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (NUTS2)                         ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2022-2027

   EL 41 Βόρειο Αιγαίο                                       50%

   EL 43 Κρήτη                                                   40%

   EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη            50%

   EL 52 Κεντρική Μακεδονία                            50%

   EL 53 Δυτική Μακεδονία                                40%

   EL 54 Ήπειρος                                                50%

   EL 61 Θεσσαλία                                              50%

   EL 62 Ιόνια Νησιά                                           40%

   EL 63 Δυτική Ελλάδα                                      50%

   EL 64 Στερεά Ελλάδα 

   EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)    40%

   EL 65 Πελοπόννησος                                      40%

   EL 42 Νότιο Αιγαίο                                          30%  

Στο νόμο Ευρυτανίας μπορούν να υλοποιηθούν καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας για την πρόληψη ή τη μείωση της συρρίκνωσης του πληθυσμού. Για να αντιμετωπιστούν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ορίστηκαν στο νομό Αττικής προκαθορισμένες περιοχές «γ» οι οποίες δικαιούνται επενδυτικές περιφερειακές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, σύμφωνα με των πίνακα που ακολουθεί:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (NUTS 3)                    ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

   EL 302 ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ                               15%

   EL 305 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ                                             25%

   EL 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ                                            25%

   EL 306 ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ                                                   25%

Σε όλες τις περιοχές οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, εφόσον η επένδυση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατ. ευρώ. Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ