Διενέργεια εξ’ αποστάσεων εξετάσεων από τον ΕΦΕΤ στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) ενημερώνει για την έναρξη διενέργειας εξ’ αποστάσεως  εξετάσεων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων  Επιπέδου-1 τα έτη από το 2019 έως και το 2022.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο πιστοποιημένο εργαστήριο πληροφορικής της Κεντρικής δομής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105).

Η πρώτη εξέταση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 με επιτυχία 100% των συμμετεχόντων.

Η διάρκεια της κάθε εξέτασης είναι 30 λεπτά και οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 12 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με δυνατότητα 2 εσφαλμένων απαντήσεων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ, οι εξεταζόμενοι οφείλουν απαραιτήτως, να φέρουν την ημέρα της εξέτασης τους : α. τα απαραίτητα προσωπικά έγγραφα, για την ταυτοποίησή τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα),  β. να γνωρίζουν το προσωπικό τους Α.Φ.Μ. (όχι της επιχείρησης που απασχολούνται), καθώς και γ) το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, (email) με τους κωδικούς πρόσβασης τους.

Τη μέριμνα για την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων φέρουν τα στελέχη του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για όσους εξεταζόμενους θα χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο πληροφορικής.

Οι εξεταζόμενοι που θα υλοποιήσουν την ηλεκτρονική εξέταση (e-exam) από το σπίτι, θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης.

Τέλος, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι για την κάλυψη της νομικής απαίτησης, ως προς την έκδοση των βεβαιώσεων από τον ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14706/2007, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής δοκιμασίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ αποστέλλει τη Βεβαίωση Επιτυχούς κατάρτισης χειριστών τροφίμων – Επιπέδου 1, στο email που έχει δηλώσει ο εξεταζόμενος.

Σε περίπτωση μη επιτυχίας, ο εξεταζόμενος μετά από τη συμμετοχή του στη διαδικασία ηλεκτρονικής εξέτασης (e-exam) θα ειδοποιηθεί, να συμμετάσχει σε επόμενο κύκλο εξετάσεων, εφόσον το επιθυμεί.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγ. Γαβριήλ 103-105 (απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-52.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ