Διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας AREPO πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης. Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στην ένωση AREPO-Περιφερειακή Σύμβουλος Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη αναφέρθηκε στις εξελίξεις αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων και ευχαρίστησε τα μέλη για την όλη εργασία που επιτέλεσαν για την υποβολή της κοινής θέσης της Περιφέρειας Κρήτης.

   

Μάλιστα η κα. Χουδετσανάκη πρότεινε την δημιουργία υπό-ομάδων εργασίας για τα βασικά προϊόντα της Κρήτης για πιο ευέλικτη επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς του νησιού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν. Επίσης πρότεινε όλη η ομάδα του AREPO να συνεδριάζει μια φορά το μήνα για ανταλλαγή απόψεων και υλοποίηση των στόχων, προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από την ομάδα AREPO.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών παρουσιάστηκε η Μελέτη Υποστήριξης αξιολόγησης των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)) και των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) από τον Χαράλαμπο-Νικόλαο Πίτερη επιστημονικό συνεργάτη σε θέματα AREPO της Περιφέρειας Κρήτης. Στη συνέχεια ο  Δημήτρης Λυδάκης επίτιμος καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ παρουσίασε πρόταση για τη δημιουργία φακέλου για την Παραδοσιακή Τσικουδιά ως ΕΠΙΠ.

Στη συνέχεια τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σκέψεις και προβληματισμούς αναφορικά με τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στη σημαντικότητα της συσκευασίας των προϊόντων και την  προστιθέμενη αξία που προσδίδει στα προϊόντα ιδιαίτερα στις ΓΕ ενώ επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα για την διεξαγωγή έρευνας για τις ΓΕ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ