Το νέο τοπίο στις εισφορές των μη μισθωτών επιδιώκει να φωτίσει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που θα ισχύσει όμως μόνο για έναν μήνα. Η εγκύκλιος καθορίζει τις ελάχιστες εισφορές που μπορούν να καταβάλλουν στο Ταμείο, για κύρια ασφάλιση και μόνο για τον μήνα Ιανουάριο, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες σε 117,22 ευρώ.

Στην περίπτωση αγροτών η ελάχιστη εισφορά ξεκινάει από 73,85 ευρώ, ενώ για τους επιστήμονες του πρ. ΕΤΑΑ κάτω της 5ετίας διαμορφώνεται στα 54,69 ευρώ. Προσοχή όμως. Τα ποσά θα αυξηθούν, από τον επόμενο κιόλας μήνα, καθώς οι ελάχιστες εισφορές καθορίζονται βάσει του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Η κυβερνητική απόφαση για αύξησή του σε 650 ευρώ (από 586,08 ευρώ), αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2019, συμπαρασύρει αυτόματα και τις εισφορές. Αναλυτικά, στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών στο 13,33%, από την 1η Ιανουαρίου 2019, αλλά και η αύξηση της βάσης υπολογισμού στο 100% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος προηγούμενου έτους στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες εισφορές. Κυρίως όμως ξεκαθαρίζεται ότι η κατώτατη εισφορά που μπορεί να πληρώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενους για κύρια ασφάλιση, προς τον ΕΦΚΑ, παραμένει στο 20% του κατώτατου μισθού.

Αυτό, για τον Ιανουάριο του 2019 κατά τον οποίο ο κατώτατος μισθός ήταν 586,08 ευρώ, σημαίνει ότι η ελάχιστη εισφορά για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ παραμένει στα 117,22 ευρώ. Για τους αγρότες, η ελάχιστη εισφορά Ιανουαρίου, στον κλάδο σύνταξης, δεν μπορεί να υπολείπεται των 73,85 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 18% των 410,85 ευρώ (δηλαδή του 70% του βασικού μισθού). Τα ελάχιστα αυτά ποσά εισφορών που προβλέπεται να καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή αγρότες θα αλλάξουν τον Φεβρουάριο, καθώς αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 650 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται για το έτος 2019 από 18% σε 12%.

Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς του κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και οι αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33%, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη). Βέβαια, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών με περισσότερα από πέντε ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

Η εγκύκλιος επαναλαμβάνει αυτό που προβλέπεται και από το υπουργείο Εργασίας για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» και απασχολούνται σε έως δύο εργοδότες, δηλαδή ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται στο 20% του εισοδήματός τους, εκ των οποίων το 6,66% καταβάλλεται από αυτούς και το 13,3% από τους έως δύο εργοδότες.

Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης είτε για πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες είτε για μία μισθωτή και μία μη μισθωτή δραστηριότητα, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά του κλάδου σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 117,22 ευρώ.

Τέλος, σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται των 73,85 ευρώ.

http://www.kathimerini.gr/

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ