Οκτώ χρόνια μετά την μείωση κατά 22% και το «πάγωμα» των κατώτατου μισθού στα 586 και την θέσπιση υποκατώτατου μισθού 531 ευρώ για νέους μέχρι και 25 ετών, η κατάσταση αλλάζει. Αναλυτικά τα νέα ημερομίσθια, οι απολαβές πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και τα επιδόματα.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, η μετά το 2012 πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού, που φτάνει στα 650 ευρώ, μετά τη σχετική απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δευτέρας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν, θα ωφελήσει άμεσα περίπου 880.000 πολίτες. Ειδικότερα, 614.000 εργαζόμενοι θα έχουν αύξηση αποδοχών και 266.000 πολίτες θα ωφεληθούν από την αύξηση των επιδομάτων.

 
Οκτώ χρόνια μετά την μείωση κατά 22% και το «πάγωμα» των κατώτατου μισθού στα 586 και την θέσπιση υποκατώτατου μισθού 531 ευρώ για νέους μέχρι και 25 ετών, η κατάσταση αλλάζει:

- Ο υποκατώτατος μισθός καταργείται εντελώς και ο νέος κατώτερος μισθός αυξάνεται πλέον κατά 27% φτάνοντας στα 650 ευρώ.

- Ο κατώτερος μισθός για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους αυξάνεται κατά 10,9% από τα 586 ευρώ στα 650 ευρώ.

- Όσοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό και είναι παντρεμένοι (άρα εισπράττουν και επίδομα γάμου που αντιστοιχεί στο 10% του μισθού) η μηνιαία αμοιβή από τα 644,69 θα αυξηθεί στα 714,96 ευρώ.

Με δεδομένο ότι οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα μετά τη μείωση κατά 22% που υπέστησαν το 2012 «πάγωσαν», αφής στιγμής ο εργαζόμενος διατηρεί την ίδια θέση του στον ίδιο εργοδότη για περισσότερα από τρία χρόνια, οι αμοιβές τους θα κλιμακωθούν μέχρι και τα 909,94 ευρώ από 820,51 ευρώ. Ειδικότερα, για τον έγγαμο με τρεις τριετίες κλιμακώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.   

Με βάση τα κατώτερα ημερομίσθια θα πρέπει να προσαρμοστούν από σήμερα και οι αμοιβές των εργαζομένων που εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση
Μαζί με τους μισθούς, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, αφού οι αμοιβές τους, καθορίζονται με βάση τον κατώτερο μισθό. Επιπλέον η αύξηση των κατώτατων μισθών θα συμπαρασύρει ανοδικά και τους μισθούς όσων αμείβονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

-Το επίδομα ανεργίας, το ύψος του οποίου από το 2012, ανέρχεται στα 360,00 ευρώ που υπολογίζεται με βάση το 55% του κατώτερου ημερομισθίου. Ειδικότερα, τα επιδόματα που αλλάζουν είναι:

- Το επίδομα μακροχρόνια ανέργων (200 ευρώ), για όσους έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά.

- Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ή σε 187 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

- Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων: Είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι στα 215,85 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά

- Η παροχή μητρότητας, της οποίας το καταβαλλόμενο μεικτό μηνιαίο επίδομα είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό.

- Η αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80,5% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

- Το επίδομα διαθεσιμότητας, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των τελευταίων 2 ετών μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

- Το εποχικό βοήθημα που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (όπως οικοδόμοι, οι καπνεργάτες, οι ηθοποιοί, οι κεραμοποιοί, οι αγρεργάτες και οι μουσικοί) . Το ποσό του είναι ίσο με το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

-Το επίδομα επίσχεσης εργασίας ή διακοπής της επιχείρησης (το ύψος του είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος , προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

- Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασης τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

- Το ειδικό εποχικό βοήθημα σε όσους ασκούς οικοδομικά επαγγέλματα, σε μουσικούς, ηθοποιούς κινηματογραφιστές κλπ..

- Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: Αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

- Το μισθολογικό κόστος για τα προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ.

- Το προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας: Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

- Η αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ: Η αποζημίωση για κάθε μέρα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 17,12 ευρώ).

- Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.

- Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και τέως ΕΤΑΑ.

- Η τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λ.π.

- Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους ξεναγούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

- Η επιδότηση φορτοεκφορτωτές.

- Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη.

- Η τακτική επιδότηση ρητινοπαραγωγών.

- Η επιδότηση των δασεργατών.         

news247.gr

             

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ