Με ανακοίνωση της η Στρατολογία γνωστοποίησε ότι προστέθηκαν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο www.stratologia.gr, καλύπτοντας περισσότερες περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις με χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν:

Διακοπή Αναβολής Κατάταξης για κοινωνικούς λόγους,

Διακοπή Αναβολής Κατάταξης ατόμων υπό θεραπευτική αγωγή ΚΕΘΕΑ και

Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για επανεξέταση σωματικής ικανότητας του ενδιαφερομένου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις με χρήση των κωδικών στο TAXISnet που καλύπτουν 42 περιπτώσεις αιτημάτων πολιτών και αφορούν:

- Αναβολή κατάταξης υπηρετούντος στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους,

- Αναβολή κατάταξης για θεραπευτική αγωγή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,

- Αναβολή ως κρατούμενος,

- Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης ως πατέρας τριών ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων,

- Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία και

- Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης χήρου πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανηλίκου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.

- Αναβολή κατάταξης ως ερευνητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN),

- Αναβολή κατάταξης ως πατέρας δύο ζώντων τέκνων (αφορά αρχική πρόσκληση κλάσης),

- Αναβολή ως νοσηλευόμενος,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης ομογενούς,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης πατέρα δύο ζώντων τέκνων,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης πολιτογραφηθέντος,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδερφού,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους,

- Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος,

- Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας,

- Αίτηση κατάταξης ως πρότακτος,

- Αναβολή για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,

- Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,

- Αναβολή για κοινωνικούς λόγους,

- Αναβολή λόγω αδελφού που καλείται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα,

- Αναβολή λόγω σπουδών σε ΙΕΚ - Σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Εσπερινό λύκειο- Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ,

- Αναβολή λόγω σπουδών σε Λύκειο - Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας - Γυμνάσιο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

- Αναβολή λόγω σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή - Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - Μεταπτυχιακό,

- Αναβολή λόγω υπηρετούντος αδελφού,

- Αναβολή των κατεχόντων εκτός της ελληνικής και την γερμανική Υπηκοότητα,

- Αναβολή ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού,

- Αναβολή ως ναυτολογημένος,

- Αναβολή ως πολιτογραφηθείς,

- Αναβολή ως υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων - ανωτάτων σχολών,

- Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης ναυτολογημένων,

- Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών,

- Διακοπή αναβολής μονίμου κατοίκου εξωτερικού,

- Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης,

- Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ,

- Κατάθεση οφειλόμενου πιστοποιητικού σπουδών,

- Μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας μέχρι 4 μήνες),

- Μεταφορά στη μειωμένη θητεία και

      - Παραπομπή σε Επιτροπή Απαλλαγών για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών).


ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ