Διήμερο Συναντήσεων των φορέων που συμμετέχουν Στρατηγικό έργο PANORAMED πρεαγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διημέρου οι εκπρόσωποι των φιρέων ενημερώθηκαν για την πορεία τελεσφόρησης του έργου ενώ κατατέθηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων επί των παραδοτέων του έργου. Τις εργασίες τιου διημέρου διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Το έργο PANORAMED, αφορά στον προσδιορισμό των προδιαγραφών νέας πρόσκλησης χρηματοδότησης του Μεσογειακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED στους τομείς παράκτιου-θαλάσσιου τουρισμού και θαλάσσιας επιτήρησης.

   

Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν είναι: Η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ (DG MARE), το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας “Βαλκανική-Μεσόγειος (Interreg BALKAN - MED)”, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου (EUSAIR),η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δυτική Μεσόγειο (WESTMED),το  Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP MAP), η Συνέλευση των Παράκτιων και Παραθαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), η Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for Mediterranean), και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασύνδεσης για την Εδαφική Συνοχή (INTERACT).

Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του PANORAMED η οποία  παρουσίασε τις δραστηριότητες της Περιφέρειας για τη διασύνδεση των Ευρωπαϊκών Φορέων που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς. Συζητήθηκαν επίσης προτεινόμενες συνέργειες μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών, πρωτοβουλιών και συναφών προγραμμάτων στη Μεσόγειο, έκθεση που πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης ως αρμόδιου εταίρου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας - Γεν Συντονιστή του Έργου, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του έργου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, ενώ εκ μέρους του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κροατίας, παρουσιάστηκε το σχέδιο των προδιαγραφών της νέας πρόσκλησης χρηματοδότησης, κριτήρια επιλεξιμότητας δυνητικών εταίρων, καθώς και στοιχεία συμπληρωματικότητας και νέων ευκαιριών για τον τουρισμό και την θαλάσσια επιτήρηση.

   
Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών από τους Εθνικούς Συντονιστές της κάθε χώρας που συμμετέχει στο PANORAMED (από την Ελλάδα συμμετέχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης), και οι οποίοι συνεργάζονται με τις Μεσογειακές Περιφέρειες – Εταίρους, για την υλοποίηση του έργου.

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ