Αυξήθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Aυξήθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων στο 3,90% από 3,72% που ήταν στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, στις αρχές Αυγούστου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους υποβλήθηκαν συνολικές προσφο­ρές ύψους 1.014 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (625 εκατ. ευρω) κατά 1,62 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 στις 12μ.μ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ