Εγκρίθηκαν 46 θέσεις υπαλλήλων, δύο διαγωνισμών μονίμων, όπως ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις, ειδικότερα, αφορούν την πλήρωση θέσεων σε δύο διαγωνισμούς - 4Κ/2016 και 13Κ/2017 αντίστοιχα - των κλάδων:

ΠΕ Χημείας (19 θέσεις)
ΠΕ Πληροφορικής (27 θέσεις) 
Υπογραμμίζεται ότι οι θέσεις προκύπτουν από επιλαχόντες αυτών των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω προκηρύξεων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (21/12/2016 και 22/11/2017 αντίστοιχα) στις ανωτέρω προκηρύξεις δεν εξετάζονται.

Πατήστε στο link να δείτε το έγγραφο.

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.023874&_adf.ctrl-state=1azn2lbiy1_1&_afrLoop=9362378810990448#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.023874%26_afrLoop%3D9362378810990448%26_adf.ctrl-state%3D1azn2lbiy1_5

workenter

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ