Υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ ΠΕΔ Κρήτης και ΙΤΕ

Προγραμματική συμφωνία υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ) Γιάννης Κουράκης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Νεκτάριος Ταβερναράκης, με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, την βελτίωση ζωής των πολιτών και την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, η Π.Ε.Δ. Κρήτης προτίθεται να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και με στόχο τον ριζικό μετασχηματισμό των διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου η διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, δήλωσε ότι η συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συνδέεται με τη στρατηγική της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την πιο ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ ο πρόεδρος του ΙΤΕ επεσήμανε ότι συνεργασία πρόκειται να ενισχύσει τους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ΙΤΕ έχει σταθεί αρωγός στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των αρχών της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά επίσης παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, μέσα από ερευνητικές δράσεις που αφορούν την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στοχεύει μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΙΤΕ, στην ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων κλίμακας σε κρίσιμους τομείς, όπως στην ανάπτυξη εφαρμογών και καλών πρακτικών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων, μέσω σύγχρονων συστημάτων για αυτοματοποίηση λειτουργιών και δράσεων, στην παροχή υπηρεσιών σε στρατηγικής σημασίας τομείς, όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων, η διαχείριση αποβλήτων, η ενέργεια και η κυκλική οικονομία, αλλά και στην εκπόνηση μελετών για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας και την ανάπτυξη εφαρμογών στους τομείς της ελαιοκομίας, της αμπελουργίας, των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, της αλιείας και της κτηνοτροφίας.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ, της Ουρανίας Μωραίτη

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ