Το ΣτΕ απόσχει από την επεξεργασία Π Δ για την πολεοδόμηση του οικισμού των δικαστών

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε ότι πρέπει να απόσχει από την νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, για την έγκριση του πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού έκτασης 106.802 τ.μ. που έχει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) στη θέση Κονταρράδες των Ροβιών της Εύβοιας. Και θα απόσχει το ΣτΕ «έως ότου υποβληθούν από την διοίκηση συγκεκριμένα στοιχεία για την εν λόγω περιοχή».

Στο ΣτΕ επανακτήθηκε για επεξεργασία σχέδιο Π.Δ. για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού β΄ κατοικίας της ΕΔΕ στην θέση Κονταρράδες-Πευκιάς- Κάτω Πευκιάς των Ροβιών του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνη Αγίας Άννας στην Ευβοία. Και επανακατατέθηκε το σχέδιο Π.Δ., καθώς το 2012 είχε κατατεθεί και πάλι, αλλά το ΣτΕ δεν το ενέκρινε, καθώς δεν είχε καταβληθεί, τότε, στο «Πράσινο Ταμείο» η προβλεπόμενη ειδική χρηματική εισφορά.

Με το επίμαχο Π.Δ. καθορίζονται οι οικοδομήσιμοι χώροι, οι οδοί, οι πεζόδρομοι, οι κοινόχρηστοι χώροι, οι χώροι αθλητισμού και παιδικής χαράς, ο χώρος εκκλησίας και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, όπως και ο χώρος αντλιοστασίου, δύο εκτάσεων (56.469 τ.μ. και 50.333 τ.μ.). Η έκταση είναι μέσα σε θεσμοθετημένη Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) που καθορίστηκε με την από 1211.2001 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεώτερη (8.12.2003), που επιτρέπει να πολεοδομηθεί ως περιοχή β΄ κατοικίας.

Τώρα, το ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 89/2020 γνωμοδότησή του αναφέρουν ότι δεν προκύπτει εάν για την επίμαχο ΠΕΡΠΟ υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο ισχύον για την περιοχή περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα στο αναθεωρημένο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που εγκρίθηκε το έτος 2018.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναφέρουν ότι το σχέδιο Π.Δ., δεν προτείνεται νομίμως, καθώς «τίθενται θέματα αντισυνταγματικότητας του άρθρου 33 παράγραφός 4 του νόμου 4585/2018» και η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στο ότι με το άρθρο 33 παράγραφος 4 του νόμου 4585/2018 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων έγκρισης γενικών κατευθύνσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997, το οποίο προέβλεπε αρχικά 10 έτη, παρατάθηκε για ακόμη μια 5ετία (μέχρι 8.8.2021).

Κατά το ΣτΕ η παράταση αυτή, υπερβαίνει κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος «εύλογο χρόνο εντός του οποίου θα ήταν ανεκτή η κατ΄ εξαίρεση πολεοδόμηση περιοχών δυνάμει προσωρινού τομεακού πολεοδομικού σχεδιασμού, χωρίς την χρήση δηλαδή των εργαλείων ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού».

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, λόγω της αντισυνταγματικότητας και της σπουδαιότητας, θα έπρεπε το σχέδιο Π.Δ. να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ, όμως δοθέντος ότι η Πολιτεία «δεν έχει εξετάσει το ζήτημα εάν το αναθεωρημένο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ενδεχομένως να περιλαμβάνει ειδική και συγκεκριμένη ρύθμιση για την συγκεκριμένη ΠΕΡΠΟ, εντός της οποίας βρίσκεται η προς πολεοδόμηση έκταση, ούτε έχουν τεθεί υπ΄ όψιν του ΣτΕ σχετικά στοιχεία τα οποία εάν υπάρχουν, καθιστούν κατ΄ εξαίρεση επιτρεπτή την πολεοδόμηση της περιοχής».

Κατόπιν αυτών, το ΣτΕ αποφάσισε να απόσχει της επεξεργασίας του σχεδίου Π.Δ.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παν. Τσιμπούκης

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ