Παρατείνονται οι πράξεις παραχώρησης ακινήτων του δημοσίου για δομές προσωρινής υποδοχής

Ζητήματα που άπτονται της κατασκευής δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ρυθμίζονται με τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη και αναμένεται να ψηφιστεί την επομένη, Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022.

Με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής:

1.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 4 (παρ.1.7), του ν.4258/2014, που αναφέρονται στις εξαιρέσεις από την οριοθέτηση των υδατορεμάτων και συγκεκριμένα, ορίζεται ότι και για την κατασκευή δομών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του ανωτέρω Υπουργείου [Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.)] και για τα συνοδά έργα αυτών (οδοί πρόσβασης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κ.λπ.), δεν απαιτείται η οριοθέτηση των υδατορεμάτων.

β. Ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ως αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων που αποτελούν συνοδά έργα εγκατάστασης των προαναφερόμενων δομών.

2. Παρατείνονται, αυτοδικαίως έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, πράξεις παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των ο.τ.α. α' και β' βαθμού και των ν.π.δ.δ., που έχουν λήξει ή θα λήξουν, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ