Σε νομοτεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του νομοσχεδίου για τον αιγιαλό προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι κυριότερες νομοτεχνικές βελτιώσεις αφορούν τις εξαιρέσεις από τις κατεδαφίσεις και την αφάιρεση της λέξης βραχονησίδων από τις παραχωρήσεις χρήσης.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι:

1.Αποσύρεται η ρύθμιση, που προβλέπει πως «μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική η ειδική διάταξη με απόφαση του υπουργού Οικονομικών έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28η Ιουλίου 2011, αν αφορούν έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, έργα εθνικής σημασίας, έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ».

2.Διαγράφηκαν αναφορές σε «εξαίρεση από κατεδάφιση», ενώ υπάρχει νέα αλλαγή με την οποία η φράση «αδειοδότησης» αντικαθίσταται από τη φράση παραχώρηση χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.

3.Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας (από τα 30 μέχρι 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού), μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δημημένου περιβάλλοντος της περιοχής.

4.Διαγράφεται η λέξη «βραχονησίδων» του άρθρου 36 το οποίο επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών και κτηνοτροφικών, αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας ναυταθλητικών, τουριστικών, ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας.

Οι εκτάσεις αυτές παραχωρούνται για χρήση με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ