Υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση της μελέτης  με τίτλο: «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (masterplan) Δήμου Ηρακλείου», ποσού 143.750,00 € .

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Κύρια στάδια της μελέτης είναι :

·         Αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου

·         Προτάσεις διαχείρισης  – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης

·         Σχέδιο Ασφάλειας Νερού 

·         Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος

·         Προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και  κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης

·         Οριστικοποίηση Master Plan

Ο   συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης προβλέπεται σε 18 μήνες.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ