Συνάντηση για την προστασία περιοχής ποταμού Γιόφυρου, συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Εξαιτίας πληθώρας περιστατικών ρύπανσης ή και μόλυνσης της περιοχής, σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα του οικοσυστήματος, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την προστασία της περιοχής του ποταμού Γιόφυρου.

   

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης «Ανάλυση και προτάσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την εύρεση κατάλληλης μεθοδολογίας για την απορρύπανση των επιφανειακών υδάτων στον ποταμό Γιόφυρο Π.Ε. Ηρακλείου ως μια περιοχή πιλότο για την Περιφέρεια Κρήτης», η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου ΤΑΝΙΑ «Treating Contamination through Nanoremediation /Αντιμετώπιση ρύπανσης μέσω νανο-αποκατάστασης» του Προγράμματος INTERREG EUROPE, στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης. Ακολούθησε παραγωγικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων, και αποφασίστηκε η συστηματική παρακολούθηση της περιοχής από τους αρμόδιους (υπηρεσίες και φορείς).

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος Γιώργος Βουρεξάκης και στελέχη της Δημοτικής Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), η  αναπλ. προϊσταμένη Αγγελική Μαρτίνου, στελέχη της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εκπρόσωποι του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι του συνδέσμου επιχειρήσεων Φοινικιάς – Μαλάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

   

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα, η Γενική Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης Μάρω Αντωνακάκη, η Γενική Διευθύντρια Μεταφορών και Επικοινωνιών Μαρία Βασιλάκη, και στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, Δ/νσης Ανάπτυξης και Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ