Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17.55.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με δεκατέσσερα (14) θέματα  στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από τον κο Γεώργιο Σφακιανάκη.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του  προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο του 2021 (απόφαση 75/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Καθορισμός και ρύθμιση καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος  2022 (απόφαση 95/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AEBE στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο FIBER TO THE HOME νέας γενιάς της WIND σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 9/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 5. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων στη Πόλη Ηρακλείου», της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 11/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 12/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου - Εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτων, επί της οδού Ερμή αρ.3, εκτός σχεδίου πόλης Αλικαρνασσού, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Κόσογλου Α.Ε. (απόφαση 13/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 
 8. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Eταιρεία Τηλεπικοινωνιών WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AEBE στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο FIBER TO THE HOME νέας γενιάς της WIND σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου» .
 9. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ ) στα πλαίσια του έργου " Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμέτρηση – τηλεέλεγχος). 
 10. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ ) στα πλαίσια του έργου " Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη του Ηρακλείου 2019 "  Υποέργο «Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην πόλη Ηρακλείου».  
 11. Ακύρωση απόφασης για το έργο αυτεπιστασίας "Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων".
 12. Ορισμός Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το έτος 2022.
 13. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έτος 2022.
 14. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρου και νέες φυτεύσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ