Συνάντηση εργασίας της Αντιπ/χη Ρεθύμνης με την Προϊσταμένη της Εφ. Αρχ. Ρεθύμνου

Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε σήμερα η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, κα Αναστασία Τζιγκουνάκη, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης για έργα σε αρχαιολογικούς χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνης, στην οποία παρευρέθηκε και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης, κα Ελένη Ρανουτσάκη.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 94.975,60 Ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρή-τη», που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Πέρα Γαλήνων Σισών εντάσσεται σε μια σειρά μινωϊκών λιμενικών εγκαταστάσεων στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου (Καλό Χωράφι, Κατε-βατή, Παναγία Χαρακιανή κ.α.), κοντά στα σύνορα με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σε μια ευρύτερη περιοχή με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Στον χώρο, που ανα-σκάπτεται συστηματικά από το 1983, έχουν εντοπιστεί τα κατάλοιπα μιας σημαντικής μι-νωϊκής εγκατάστασης, που πιθανότατα όφειλε την ακμή της στο λιμάνι και στα πλούσια μεταλλοφόρα εδάφη της περιοχής. Στόχος της πράξης είναι η εκπόνηση μελετών προ-στασίας και ανάδειξης του χώρου, ώστε αυτός να καταστεί λειτουργικός και ακολούθως επισκέψιμος.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκπόνηση :

α) γεωτεχνικής μελέτης (μελέτη ασυνέχειας βραχώματος και ευστάθειας, μελέτη θεμελίωσης στεγάστρου, διαστασιολόγηση μέτρων σταθεροποίησης)
β) μελέτης για την κατασκευή στεγάστρου προστασίας των αρχαιοτήτων γ) μελέτης κατασκευής σκάλας πρόσβασης στον ανασκαπτόμενο χώρο δ) μελέτης κατασκευής κτηρίου για τη στέγαση φυλακείου
ε) τοπογραφικού διαγράμματος

Η εκπόνηση των μελετών αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο 2022 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2023.

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ