Πραγματοποιήθηκε σήμερα η διαβούλευση της Ευρ. Επιτρ. και του Υπ. Ανάπτ. για το «Κρήτη 2021-2027»

Σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Κατά την εισαγωγική του παρέμβαση επεσήμανε πως: «στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Περιφέρειες ανέλαβαν ένα σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη ενός πολυδιάστατου συστήματος δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Επιχειρώντας έναν απολογισμό για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κρήτη κατά το τρέχον ΠΕΠ, ο Περιφερειάρχης ανέφερε πως διατέθηκαν περίπου 80 εκ. ευρώ, ενώ περισσότερες από 50 κοινωνικές δομές παρείχαν υπηρεσίες και αγαθά σε μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού της Κρήτης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για τα Κέντρα Κοινότητας, τα κοινωνικά συσσίτια, παντοπωλεία και φαρμακεία, τα ΚΗΦΗ, τα ΚΔΗΦ ΑμεΑ, τους ξενώνες, τα κέντρα συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας κ.α.

Στην αποτίμηση της παρέμβασης των δράσεων και των πόρων που αξιοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται η φροντίδα και η φιλοξενία περισσότερων από 12.000 παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ενώ τουλάχιστον 450 παιδιά με ειδικά προβλήματα υποστηρίχθηκαν καθημερινά προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εκπαίδευση τους στο σχολείο.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στα κέντρα κοινότητας τα οποία εδραιώθηκαν ως η ραχοκοκαλιά της εθνικής πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην Κρήτη λειτουργούν 16 Κέντρα με τη λειτουργία τους να συμπληρώνεται από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης. Ολοκληρώνοντας, την εισαγωγική του ομιλία, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε και τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με τη μεγάλη υποστήριξη που παρείχε στη στελέχωση των δομών υγείας του νησιού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και τις δράσεις απασχόλησης και τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας, μια δράση που έχει προταθεί ως καλή πρακτική από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ευχαριστώντας τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εποικοδομητική συνεργασία, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην τεχνική συνάντηση ότι «και κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με τη συνεργασία των εθνικών αρχών και των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής, θα συνεχιστεί η υλοποίηση δράσεων, με ενισχυμένους πόρους,  για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των συνανθρώπων μας».

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ