Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες, ότι μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των παρακάτω προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης»:

·         Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (23/07/2020-20/08/2020)

·         Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (22/07/2020-19/08/2020)

·         Βασικά Τούρκικα Α1 (09/03/2020-07/08/2020)

·         Βασικά Γαλλικά Α1 (09/03/2020-05/08/2020)

·         Βασικά Τούρκικα επιπέδου Α2 (05/05/2021-05/07/2021)

·         Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (17/05/2021-30/06/2021)

·         Βασικά Ιταλικά Α1 (19/05/2021-21/07/2021)

·         Βασικά Ιταλικά Α1 (20/05/2021-27/07/2021)

·         Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (01/06/2021-08/07/2021)

·         Ιταλικά για τον (Α1-Α2) (24/06/2021-29/07/2021)

·         Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση (20/07/2021-29/07/2021)

Η παραλαβή των βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο: 2813 409423, 203 από τις 9 Φεβρουαρίου 2022.

Η παράδοση θα γίνει από τα νέα γραφεία του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Δ/νση: Παγκρήτιο Στάδιο, Θύρα 14,

Σπύρου Μουστακλή, περιοχή Λίντο,  Τ.Κ.: 71303 Ηράκλειο

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ