Έναρξη δημ. διαβ. για την υποψηφιότητα του Ηρακλείου στο "100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις"

Την υποψηφιότητά του για ένταξη στο πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμάζεται να υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία εφόσον ευοδωθεί θα προσφέρει στον Δήμο χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία, όσον αφορά στην πολιτική του για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Horizon Europe», έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: να υποστηρίξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στον μετασχηματισμό τους προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Η Πράσινη Συμφωνία, που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2020, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Το πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις» (Mission Board “100 climate neutral cities by 2030”) θα καλύψει τις ανάγκες του επανασχεδιασμού και της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών στις πόλεις που θα ενταχθούν και ως εκ τούτου αναμένεται να συνεισφέρει ουσιωδώς στη βελτίωση:

1) της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος,

2) της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων,

3) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου,

4) τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις,

5) την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και

6) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Επίσης, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal).

Άξονες Υποψηφιότητας Δήμου Ηρακλείου – Δημόσια Διαβούλευση:

Ο Δήμος Ηρακλείου επέλεξε 8 από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με την κλιματική μετάβαση και το πρόγραμμα των «100 πρώτων Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων στην Ευρώπη». 

Οι άξονες είναι:

[1]  Καθαρό Νερό και Υγιεινή  (ΣΒΑ 6),

[2] Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια (ΣΒΑ 7),

[3] Αξιοπρεπής Δουλειά και Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ 8),

[4] Βιομηχανία - Καινοτομία και Υποδομές (ΣΒΑ 9),

[5] Μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10),

[6] Βιώσιμες Πόλεις και Οικισμοί (ΣΒΑ 11),

[7] Υπεύθυνη - Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση (ΣΒΑ 12) και

[8] Κλιματική Δράση (ΣΒΑ 13).

Κάθε πολίτης – επιστήμονας – εργαζόμενος – επιχειρηματίας - οικονομικός ή κοινωνικός φορέας – μη κυβερνητική οργάνωση – συλλογικότητα κάθε μορφής και σκοπού μπορεί να πάρει μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις του ή / και τις προτάσεις του σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω Άξονες – ΣΒΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, δήλωσε σχετικά «Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον μας, τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητά μας, η ανάγκη για δράση, η ανάγκη να προστατέψουμε το μέλλον μας, είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και θέτει σε κίνηση ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα για τις «100 κλιματικές ουδέτερες πόλεις έως το 2030».  Σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα, για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ηράκλειο επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής. Να προετοιμαστεί έγκαιρα. με σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Για να γίνει πραγματικότητα ο ολικός μετασχηματισμός του σε μια σύγχρονη, βιώσιμη, ανθεκτική, συμπεριληπτική και συμμετοχική πόλη.  Ενεργοποιώντας ψηφιακά και πράσινα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού, θα διαμορφώσουν νέους χώρους-«ανάσα» για τους κατοίκους και του επισκέπτες, θα «καθαρίσουν» την ενέργεια που χρησιμοποιείται και θα την καταστήσουν φθηνότερη». Σε αυτή τη μεγάλη και φιλόδοξη προσπάθεια, το Ηράκλειο χρειάζεται τους πολίτες του στην πρώτη γραμμή για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Με τη συμμετοχή στη μεγάλη διαβούλευση που θα ξεκινήσει, διαμορφώνουμε όλοι μαζί το «Ηράκλειο 2030: Ζούμε τη ζωή στο πράσινο»!

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, κος Γιώργος Σισαμάκης,  αναφέρθηκε στα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα σημείωσε: «Τα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου ως επιλεγμένη πόλη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα είναι πολλαπλά, αφού οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding), και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργία εφαρμογών, παραγωγή προϊόντων και διαχείριση των δράσεων, καθώς και στην υλοποίηση των μελετών και των έργων προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030. Τέλος το πρόγραμμα θα συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές – μετακινήσεις και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία».

Το web site της Υποψηφιότητας είναι το: https://mission100.heraklion.gr.

Πληροφορίες για τη Δημόσια Διαβούλευση στο: https://mission100.heraklion.gr/diavouleusi/.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ