Δημόσια διαβούλευση για την Τεχνική Έκθεση της διαδικασίας προέγκρισης του Ε.Χ.Σ, Δ.Ε Αλικαρνασσού

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνέχεια της παρουσίασης της Α΄ φάσης της Τεχνικής Έκθεσης για την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Δ.Ε Αλικαρνασσού, η οποία εκπονείται προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις και οι αναπτυξιακές δυνατότητες από την επικείμενη απομάκρυνση του Διεθνούς Αερολιμένα «Ν. Καζαντζάκης», έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση το παραδοτέο τεύχος της Α΄ φάσης καθώς και πρόδρομα στοιχεία της επόμενης φάσης της μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συλλογικά όργανα και πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις – παρατηρήσεις τους στο διάστημα της δημόσιας διαβούλευσης.

Ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης: Δευτέρα 26/10/2020

Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης: Παρασκευή 6/11/2020

Οι προτάσεις - παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavropoulou-k@heraklion.gr ή σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας (Δημοτικό Κτήριο, Πλατεία Δασκαλογιάννη, 1ος όροφος).

Πληροφορίες: Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου κ. Κατερίνα Μαυροπούλου
τηλ.2813 409 331 e-mail: mavropoulou-k@heraklion.gr

Πληροφορίες στο link

 

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ