Ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την αρχιτεκτονικήτου Δ. Ανωγείων

Εγκρίθηκε η ένταξη μελετών για τη στατική ενίσχυση και την αρχιτεκτονική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ανωγείων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α." ύψους 85.000 ευρώ. Πρόκειται σύμφωνα με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη για θετική εξέλιξη το αίτημα του Δήμου στο ΤΠΔ και στην πρόσκληση που εξέδωσε για τους ορεινούς Δήμους της Ελλάδας.

Οι σχετικές μελέτες θα εκπονηθούν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και αφορούν σε Αρχιτεκτονική Μελέτη προϋπολογισμού 24.000 ευρώ, Στατική Μελέτη προϋπολογισμού 24.000 ευρώ, Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες προϋπολογισμού 24.000 ευρώ καθώς και τη σύνταξη Τευχών ∆ηµοπράτησης προϋπολογισμού 13.000 ευρώ).

Σύντομα, ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης θα έχει ο Δήμος στην διάθεση του το αποτέλεσμα των μελετών ώστε να ζητήσουν οι υπηρεσίες τη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του σχεδιαζόμενου έργου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»/ «∆ράσεις για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός έλεγχος)».

 

Φώτο: palimpsest.gr/

ΑΠΕ-ΜΠΕ του Μ. Λαμπαθάκη

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ