«Ψαλίδι» στον τόκο ληξιπρόθεσμων προς τους ιδιώτες Από το 6% στο 3% το επιτόκιο για το κράτος, όταν ο ιδιώτης καλείται να πληρώνει 8%

Νομοθετική διάταξη που προώθησε η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει τη μείωση του επιτοκίου με το οποίο θα επιβαρύνεται το δημόσιο για τη μη έγκαιρη απόδοση των οφειλομένων.

Έως σήμερα, το επιτόκιο για τα οφειλόμενα του δημοσίου διαμορφώνεται στο 6%, αλλά «κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό για τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες», όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, και γι’ αυτό περιορίζεται στο 3%.

Να σημειωθεί ότι όταν ο ιδιώτης χρωστάει στο δημόσιο, επιβάλλεται επιτόκιο της τάξεως του 8% ενώ, μετά τη νέα διάταξη, όταν το δημόσιο θα χρωστάει στον ιδιώτη, τότε θα επιβαρύνεται με λιγότερο από το μισό επιτόκιο.

Επί του θέματος, η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι «η διαφοροποίηση όσον αφορά στους τόκους οφειλών του δημοσίου σε σχέση με τα αντίστοιχα για τις οφειλές των ιδιωτών, είναι συμβατή προς τις διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος ενώ δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών».

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η τοκοφορία αξιώσεων κατά του δημοσίου, αρχίζει μόνο από την επίδοση του εκάστοτε δικογράφου από το διάδικο στον υπουργό Οικονομικών ή στο όργανο του δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από τον νόμο να γίνεται η επίδοση σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων».

Από τη ρύθμιση θα προκύψει δημοσιονομικό όφελος το οποίο όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

https://www.naftemporiki.gr/

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ