Σε περίπου 453 δισ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές οικονομικές απώλειες που έχουν προκληθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα στις 33 χώρες - μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από το 1980 μέχρι το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA).

Όπως τονίζεται στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος οι μέσες ετήσιες οικονομικές απώλειες στις χώρες μέλη του ΕΟΧ κυμάνθηκαν μεταξύ 7,4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 1980-1989, 13,4 δισ. ευρώ την περίοδο 1990-1999 και 14 δισ. ευρώ την περίοδο 2000-2009. Μεταξύ του 2010 και του 2017, οι μέσες ετήσιες απώλειες ήταν περίπου 13 δισ. ευρώ. Αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα καθιστά δύσκολη την ανάλυση των ιστορικών τάσεων, καθώς η επιλογή των ετών επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της τάσης.

   

Όπως τονίζεται, οι παρατηρούμενες διακυμάνσεις στις αναφερόμενες οικονομικές απώλειες με την πάροδο του χρόνου είναι δύσκολο να ερμηνευθούν, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των συνολικών αποπληθωρισμένων ζημιών προκλήθηκε από μικρό αριθμό γεγονότων. Συγκεκριμένα, πάνω από το 70% των οικονομικών ζημιών προκλήθηκαν από λιγότερο από το 3% όλων των καταχωρισμένων γεγονότων.

Στην Ελλάδα, το κόστος των καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα υπολογίζεται στα 7,3 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας 37ετίας, με τις απώλειες ζωών να είναι 2.431.

Την ίδια ώρα οι μεγαλύτερες δαπάνες καταγράφονται στη Γερμανία ξεπερνώντας τα 96 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία, οι οικονομίες των οποίων έχουν επιβαρυνθεί με δαπάνες 64,6 δισ. ευρώ και 62 δισ., αντίστοιχα, από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μαζί με την Ελβετία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και την Τουρκία.

Τον μικρότερο αντίκτυπο, την ίδια περίοδο, αντιμετώπισε το Λιχτενστάιν που επιβαρύνθηκε με 6 εκατ. ευρώ.

naftemporiki.gr

ΣΧΟΛΙΑ 0
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ